Hệ thống FM200 là một trong các hệ thống chữa cháy tương đối phổ biến. FM200 thường được dùng cho các
khu vực nguy hiểm hoặc không thể sử dụng hệ thống chữa cháy sử dụng nước (phòng điện)… FM200 được
ứng dụng phổ biến trong các lĩnh vực:
 Telecommunication facilities
 Computer operations
 Control rooms
 Electronics and data
 processing equipment
 Shipboard (marine) systems
 Rare book libraries
 Record storage facilities
 Art galleries, museums
 Universities and colleges
 Petrochemical installations
 Pharmaceutical and medical facilities

Nếu cần tài liệu tham khảo thêm về hệ thống này, các bạn có thể download bản vẽ thiết kế và Guideline thiết
kế hệ thống FM200 theo link bên dưới:

DOWNLOAD

Nguồn thebimhouse