Bộ hồ sơ đầy đủ thiết kế đài tưởng niệm liệt sỹ huyện Thuận Thành – tỉnh Bắc Ninh. Hồ sơ bao gồm các bản vẽ thiết kế kiến trúc, kết cấu, hệ thống điện nước, cảnh quan, sân đường thuyết minh tính toán kết cấu đài tưởng niệm. Gửi mọi người làm tài liệu tham khảo!

Nguồn: Bigcon

Link tải: Hồ sơ thiết kế đài tưởng niệm liệt sỹ