Bộ hồ sơ thiết kế đầy đủ trường học 03 tầng bao gồm đầy đủ các bản vẽ thiết kế kiến trúc, kết cấu, điện nước. Các bạn tham khảo
Link tải: Hồ sơ thiết kế trường học