Mục đích: Quản lý và tổ chức lại bản vẽ theo ý muốn.
Nghe vẫn hơi mơ hồ đúng không các bạn! Cụ thể thì Project Browser trong Revit có thể giúp bạn chia nhỏ bản vẽ để quản lý tốt hơn. Ví dụ một dự án bao gồm có bản vẽ của nhiều bộ môn như kiến trúc, kết cấu, điện nước,…Project Browser sẽ giúp bạn chia nhỏ bản vẽ theo đúng các bộ môn bạn muốn ,…Không chỉ dừng lại ở đó, Project Browser còn có thể giúp bạn phân nhỏ thành các hạng mục công việc trong các bộ môn. Ví dụ trong bộ môn kết cấu sẽ bao gồm nhiều hạng mục nhỏ như mặt bằng kết cấu, chi tiết dầm, chi tiết cột,….Thậm trí nếu bạn muốn chia nhỏ các hạng mục mẹ thành các hạng mục con, các hạng mục con còn thành các hạng mục con hơn nữa, Project Browser sẽ giúp bạn làm được điều đó.
Để làm được điều này, các bạn tiến hành các bước như sau:
Bước 1: Các bạn cần tạo ra các biến Shared Parameters:
Vào Manager –> Biểu tượng bàn tay đỡ dự án :)))

Hộp thoại Edit Shared Parameters mở ra, các bạn tiến hành tạo ra một file text (.txt) chứa các biến của dự án bằng cách sau:

Tạo nhóm chứa các biến:

Tạo biến:

Tương tự bạn tạo thêm biến “Hạng mục” nữa. Click OK để kết thúc quá trình tạo biến.
Bước 2: Gán các biến Shared Parameters mà các bạn vừa tạo được vào đối tượng Revit:
Vào Manage –> Project Parameters:

Tiến hành làm các bước lần lượt như ảnh hướng dẫn sau:

Bạn vừa lấy biến ra, bây giờ bạn tiến hành đặt vị trí và gán đối tượng Revit với biến:

Làm tương tự với biến “Hạng mục” nữa và click OK để kết thúc quá trình gán biến với đối tượng Revit.
Bước 3: Tổ chức lại cây thư mục cho dự án:
Bình thường các bạn sẽ thấy trình quản lý Project Browser như thế này:

Bây giờ mình sẽ biên soạn lại trình quản lý này bằng cách sau:
Chuột phải vào View (All) và chọn Project Organization…:

Đặt tên cho cách tổ chức mới:

Click OK để chuyển qua hộp thoại Browser Organization Properties, các bạn tiến hành tùy chọn như ảnh hướng dẫn sau:

Tiến hành chọn kiểu tổ chức mà bạn vừa tạo:

Bước cuối cùng là chọn view vào nhập tên bộ môn, hạng mục bạn muốn phân chia:


Done!

Nguồn: Meorevit