Tác giả: Free lisp from cadviet.com

Tải xuống Lisp xuất tọa độ đỉnh hình khép kín

Hướng dẫn cách dùng bằng video:

Bước 1: Load lisp vào CAD

Bước 2: Commad: VC / Spacebar / Nhập chiều cao Text xuất ra / Pick một điểm bên trong miền hình khép kín / Pick chọn điểm đặt bảng xuất tọa độ.

Done!