Để khởi tạo family chúng ta cần mở môi trường family lên.
Click File >> New >> Family:

tao-family-bang-Extrusion-trong-Revit.PNG

Giả sử tôi cần tạo family móng trụ lệch tâm như ảnh sau:

tao-family-bang-Extrusion-trong-Revit.PNG

Lúc này chúng ta chọn mẫu family khởi tạo ban đầu là Metric Structural Foundation:

tao-family-bang-Extrusion-trong-Revit.PNG

Môi trường family tạo móng được mở ra, các bạn gõ RP để vẽ ra 2 đường Reference Plane như sau:

tao-family-bang-Extrusion-trong-Revit.PNG

Commad: DI để tiến hành dim cho 2 đường reference plane. Click chọn lần lượt 2 đường dim vừa dim xong và gán cho chúng lần lượt các biến X và Y:

tao-family-bang-Extrusion-trong-Revit.PNG

Các bạn click Create >> Extrusion và vẽ 1 hình chữ nhật:

tao-family-bang-Extrusion-trong-Revit.PNG

Tiếp theo các bạn DI để đo kích thước các biên hình chữ nhật với trục 2 Reference Plane vẽ mới, khi dim xong click vào chữ EQ để được kết quả căn đều 2 bên như sau (Lưu ý xem video đoạn này):

tao-family-bang-Extrusion-trong-Revit.PNG

Tiếp theo dim kích thước tổng của hình chữ nhật, lần lượt gán cho 2 dim tổng này các biến mới Bm và Hm:

tao-family-bang-Extrusion-trong-Revit.PNG

Rồi, bây giờ các bạn click vào chữ V xanh như ảnh để đóng lệnh Extrusion:

tao-family-bang-Extrusion-trong-Revit.PNG

Click mở 1 mặt đứng bất kỳ để gán biến chiều dầy đài:

tao-family-bang-Extrusion-trong-Revit.PNG

Móng chúng ta sẽ luôn vẽ nằm dưới mặt phẳng làm việc, đó là mặt bằng kết cấu móng trở xuống, chính vì vậy chúng ta di chuyển khối Extrusion xuống dưới đường Reference Level và khóa mặt trên của khối lại với đường Reference Level:

1530091503965.png

Dim kích thước chiều cao móng với đường Reference Level và gán cho dim biến Dm:

tao-family-bang-Extrusion-trong-Revit.PNG

Bây giờ quay trở lại mặt bằng, các bạn tiến hành vẽ thêm chi tiết cổ móng với nhưng thao tác hoàn toàn tương tự (Xem video):

tao-family-bang-Extrusion-trong-Revit.PNG

Mặt đứng khóa mặt dưới khối đóng vai trò là cổ móng với mặt trên của móng, hoặc khóa với đường Reference Level cũng được. Dim chiều cao cổ móng và đặt cho chúng biến Dcm:

tao-family-bang-Extrusion-trong-Revit.PNG

Tiếp theo đến lớp vật liệu bê tông lót đáy móng, cũng vẫn dùng Extrusion để vẽ nhưng kích thước của lớp bê tông lót lúc này sẽ được fix dầy và đua ra 4 hướng 100mm. Chúng ta chỉ cần dim và khóa dim lại là ok:

tao-family-bang-Extrusion-trong-Revit.PNG

Tiếp theo gán biến vật liệu cho các khối móng bằng cách click chọn khối móng và làm như ảnh hướng dẫn sau:

tao-family-bang-Extrusion-trong-Revit.PNG

Lưu family này lại và thử nghiệm trực tiếp trong môi trường family bằng cách click vào

tao-family-bang-Extrusion-trong-Revit.PNG

Thử nghiệm thành công các bạn mới load vào công trình để sử dụng nhé!

Video hướng dẫn tạo family bằng công cụ Solid Extrusion trong Revit:

Nguồn Meocad.vn