B1. Vào File menu > chọn New

B2. Điền tên cho dự án mô hình tại ô Name. Lưu ý về cách đặt tên của mô hình, không sử dụng các ký tự đặc biệt. Cần quyết định chắc chắn về tên cho dự án mô hình, tên của mô hình có thể thay đổi về sau. Nhưng khi đổi tên của mô hình cần thay đổi tên của khá nhiều tập tin khác nhau. Nếu sót có thể Tekla sẽ không nhận diện được mô hình.

B3. Xác định vị trí lưu trữ mô hình trên hệ thống. Mặc định, mô hình được tạo ra tại thư mục mà bạn đã khai báo là vị trí chứa mô hình dự án lúc cài đặt. Thư mục này được chonjn sẳn tại mục Save in. Thông thường là thư mục TeklaStructuresModels. Ta có thể chuyển vị trí lưu trữ bằng cách chọn Browse và chỉ ra vị trí mới.

B4. Nếu cần sử dụng một mẫu template nào đó, thì một trong các template sẳn có

B5. Khai báo chế độ sử dụng mô hình là cá nhân Single-user hay đa người dùng Multi-user. Nếu chọn Single-user, mô hình chỉ được sử dụng  bởi 1 người dùng duy nhất, nếu chọn Multi-user thì mô hình sẽ được nhiều người sử dụng cùng lúc. Khi đã tạo và lưu dự án, lúc mở lại chúng a cũng có thể thay đổi chế độ này. Nếu là làm việc độc lập, bạn nên chọn chế độ Single-user. Nếu làm việc nhóm, hoặc công ty tổ chức cùng tiến hành một dự án thì nên chọn chế độ Multi-user. Lưu ý rằng, với chế độ Multi-user không có phân quyền sử dụng. Mọi người dùng đều có quyền tương tác như nhau.

B6. Sau khi đầy đủ các thông tin trên chọn Create để tạo mới mô hình.

 

Hai công việc quan trọng cần lưu ý sau khi tạo mới mô hình là khai báo các thuộc tính cho dự án project properties và quy định hệ đơn vị units và decimals.

 

1. Thông  tin dự án là một thành phần quan trọng để nhận diện dự án, khi mà số lượng dự án bạn đang lưu trữ là khác lớn. Bên cạnh đó, một số thông tin quan trọng liên quan dự án bạn có thể đưa ngày vào project properties. Tekla Structures đảm bảo là một giải pháp BIM, bên cạnh các mô hình còn có thể chứa đựng nhiều thông tin phi hình học khác theo mô hình.

– Vào File menu > chọn Project properties. Phần điền thông tin cho dự án xuất hiện, tuy nhiên lúc này bạn chưa thể thay đổi thông tin. Chọn nút Edit

 

– Ngoài các thông tin chính của dự án. Tại mục description sễ giúp bạn điền các thông tin liên quan khác để dễ dàng nhận diện dự án ở hộp thoại mở dự án. Nội dung tại đây sẽ xuất hiện trong mục Description ở hộp thoại Open.

 

– Sau khi điền đủ các thông tin chọn Apply để lưu lại.

– Base Point là hộp thoại để lưu các thông tin định vị công trình theo các tọa độ thực tế. Base point rất quan trọng cho việc phối hợp nhiều mô hình dự án khác nhau.

 

2. Thay đổi hệ đơn vị và quy định phần thập phân cho các phép tính

– Vào File menu > Chọn Settings > Options và tìm đến mục Units and decimals.

 

 

Tại đây, chúng ta có thể quy định hệ đơn vị cho các dạng đại lượng và số thập phân mong muốn.

+ Các thiết lập ở thẻ Modeling sẽ có tác dụng với tất cả các chức năng trong mô hình như copy, move, tạo lưới, tạo điểm …

+ Các thiết lập ở thẻ Catalogs sẽ có tác dụng với việc tạo profile và material

+ Thiết lập thại thẻ Analysis results có tác dụng với các dữ liệu đầu ra.

– Sau khi hoàn tất các khai báo chọn OK để lưu các thiết lập

Tham gia ngay khóa học để trải nghiệm những tính năng nổi bật của Tekla: https://www.elsoft.vn/kien-truc-xay-dung/tekla-structures