Xài Vray ngán nhất là cái việc phải proxy rồi copy cây cỏ các loại,cây thì có thể là còn vài cái,nhưng để làm ra 1 mớ cỏ đẹp thì copy cũng đủ điên,proxy lại render cũng đủ chết,nên giải pháp xử dụng các plugin chuyên dụng để rải cây cỏ là rất tuyệt vời,điển hình là Itool forest

Link tải : Itool forest

Video hướng dẫn cài đặt

https://www.youtube.com/watch?v=mRUrwhQBD_U

Tutorial từ trang chủ của Itool :