Đây là 1 cuốn sách hay chỉ rõ chi tiết cach lập trình và ví dụ hiệu quả. Nhưng nếu bạn muốn rút gọn quá trình học thì đây cũng là 1 phương pháp tốt: phương pháp học VBA hiệu quả

WWW

Link download: