Tác giả: Chưa biết

Tải xuống

Tác dụng: Đổi màu đối tượng theo ý muốn, rà soát lại chi tiết sau khi vẽ xong

Cách dùng:
Bước 1
: Load Lisp vào CAD
Bước 2: Commad: C1,…, C31,…/ Spacebar / Click chọn đối tượng cần đổi màu / Spacebar =>Done!

lisp-doi-mau-layer.PNG

Video hướng dẫn thao tác:

Nguồn: Meocad