Tác giả: Chưa biết tên

Link download Lisp ghi tọa độ điểm trong CAD

Nhiều khi bạn sẽ cần phải ghi tọa độ của một hoặc rất nhiều điểm trên mặt bằng. Ví dụ như ghi tọa độ cọc chẳng hạn. Giả sử có 100 đầu cọc cần ghi tọa độ trên CAD, vậy các bạn sẽ phải làm như thế nào? Lisp ghi tọa độ sau sẽ giải quyết vấn đề này giúp bạn.

Video hướng dẫn sử dụng Lisp ghi tọa độ điểm trong AutoCAD

Bước 1: Tải lisp về máy, tiến hành load Lisp vào CAD

Bước 2: Commad: TD / Spacebar (Spacebar là phím cách)

Bước 3: Nhập chiều cao Text ghi tọa độ

Bước 4: Click chọn liên tiếp vào vị trí các điểm cần ghi tọa độ

Lưu ý: Tọa độ ox được ghi bên trên, tọa độ oy được ghi bên dưới

Nguon meocad