Tải xuống
Tác giả: Nguyễn Sơn Tùng – Ketxu

Nét cắt là nét gì? Nét cắt chính là nét bạn nhìn thấy trong ảnh, nhằm thể hiện cấu kiện bị cắt trong mặt phẳng 2D:

lisp-ve-net-cat-nhanh.PNG

Cách sử dụng lisp vẽ nhanh nét cắt như sau:
Bước 1Load lisp vào CAD
Bước 2: Commad: CT / Spacebar (Enter)
Bước 3: Click chọn 2 điểm thuộc đối tượng muốn vẽ nhanh nét cắt