Bạn nào đang làm đồ án, dự án; Khu sảnh chính có sử dụng thang cuốn thì xúc về xài, Bao ngon để quay clip

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và giày

Link tải: Model thang cuốn