Tài liệu hay nhưng bằng tiếng anh nên mọi người chịu khó google dịch nha.

Link download:

Nguồn:ST

Hiểu thêm về RoBot Structural tại: https://www.elsoft.vn/khoa-hoc/kien-truc-xay-dung/robot-structural