Bài viết nằm trong loạt video học 3Ds Max cơ bản:


Hướng dẫn vẽ phòng khách đơn giản:

Gạch bông + Khung tranh + ghế salon: Chất liệu Bitmap
Chụp đèn: Chất liệu checker
Khung gỗ + chân bàn + chân đèn: Chất liệu có sẵn trong thư viện
Ly + chai + mặt bàn: Chất liệu màu bình thường + giảm Opacity

Vẽ sofa

Xem video hướng dẫn:


Nguồn: i3dmax

Thêm nhiều thư viện và thao tác với 3Dmax tại đây : https://www.elsoft.vn/kien-truc-xay-dung