Đây là phương pháp xây dựng nhà mới nhất của Mỹ, các bạn thấy thế nào về phương pháp này. Mình thì thấy nó rút ngắn thời gian và với cách đổ khối như vậy thì mình nghĩ sẽ chắc chắn hơn

Dù là phương pháp nào thì phần dựng hình và tính toán cũng không thể thiếu các phần mềm hỗ trợ quen thuộc như Revit, AutoCad, Robot ….

Học phần mềm xây dựng theo cách của chuyên gia: https://www.elsoft.vn/kien-truc-xay-dung