Sau đây 3DsG Team xin chia sẻ plugin vẽ sàn gỗ và vẽ gạch 1 cách rất tự nhiên và hữu dụng cho những bạn yêu thích 3Ds Max và muốn cho tác phẩm mình rendering ra giống như thật.
Đây là hình ảnh sàn gỗ sau khi dùng plugin Floor Generator

plugin ploor Grenerator. vẽ sàn gỗ bằng 3Ds Max

Nguồn: Diễn đàn kiến trúc và nội thất

Thêm nhiều thư viện mới và cách sử dụng hiệu quả tại khóa học: https://www.elsoft.vn/kien-truc-xay-dung