Cuối tuần rồi, còn bộ bản vẽ Full đúng nghĩa nhất gồm hơn 200 bản vẽ chi tiết bao gồm:
– Bản vẽ – Hạ tầng
– Bản vẽ – Kiến trúc
– Bản vẽ – Kết cấu
– Bản vẽ – Điện
– Bản vẽ – Nước
– Bản vẽ – Thông tin liên lạc
– Bản vẽ PCCC

Bản vẽ Full hoàn chỉnh nhất (1)Bản vẽ Full hoàn chỉnh nhất (2)Bản vẽ Full hoàn chỉnh nhất (3)Bản vẽ Full hoàn chỉnh nhất (4)Bản vẽ Full hoàn chỉnh nhất (5)
Thêm nhieu ban vẻ cho moi nguoi kham khảo tai khóa học : https://www.elsoft.vn/kien-truc-xay-dung/revit