Các bạn gặp khó khăn khi chuyển file cho đối tác, mà đối tác lại sử dụng phiên bản thấp hơn bạn đang sử dụng hoặc ngược lại. Để khắc phục điều này, Huytraining sẽ tiếp tục cung cấp cho các bạn một thủ thuật để chuyển file Revit xuống phiên bản thấp hơn

Huytraining đã chia sẽ thủ thuật chuyển mô hình bằng file IFC tại đây

Chuyển mô hình xuống phiên bản thấp hơn

Nhưng phương pháp này các bạn vẫn chưa lấy được nhiều thông tin. Vì vậy, Tác giả Nguyễn Hoàng Anh tiếp tục chia sẽ thủ thuật chuyển mô hình xuống phiên bản thấp hơn cho mô hình kết cấu với nhiều thông tin hơn cho các bạn dễ khai thác.

Chúc các bạn thành công.

Thêm nhiều tài liệu về Revit tại khóa học Revit : https://www.elsoft.vn/khoa-hoc/kien-truc-xay-dung/revit