Bao gồm hình ảnh và File Revit 2016

Link down File Revit 2016:  Nhà cấp 4 

NHA CAP 4 - Sheet - KT02 - PHỐI CẢNH

NHA CAP 4 - Sheet - KT03 - MẶT BẰNG

NHA CAP 4 - Sheet - KT07 - MẶT CẮT DỌC

NHA CAP 4 - Sheet - KT08 - MẶT CẮT NGANG