Khi làm việc trong Revit với các tệp và tác phẩm được liên kết, có thể khá thú vị / điên cuồng để tìm ra nơi chứa phần tử thực sự . Tôi không nói về  33 Reasons Something Might be Hidden , Order of Linework Overrides,  Places to Hide Things hoặc View Discipline. Tôi đang nói về việc bất kì đối tượng nào hay không có đối tượng  được nạp vào phiên bản Revit để nhằm mục đích xem…

Hãy xem xét thứ bậc này và cho tôi biết suy nghĩ của bạn:

“Tôi không thể tìm thấy vật thể này, nó được nạp không?”

  • Nếu mô hình hiện tại là không được chia sẻ:

1. Liệu các đối tượng chứa trong một liên kết?

2. Liên kết có được chạy không?

3. Trong Manage Worksets cho liên kết, Workset liên quan có được mở?

  • Nếu mô hình hiện tại được chia sẻ :

1. Đối tượng đó có trong mô hình hiện tại không?

– Nếu phải, Thì Workset chứa đối tượng đã được mở?

2. Liệu các đối tượng có chứa trong một liên kết?

– Nếu có: Link Type Workset Open là gì?

– Liệu liên kết Instance Workset Open?

– Liên kết có được tải trong Manage Links không?

* Trong Manage Worksets cho liên kết, Workset có liên quan có mở không?

Trên đây thậm chí không xem xét mức độ tiếp theo của mạng lưới (liên kết đính kèm với một liên kết được nạp trong mô hình Revit hiện tại của máy chủ lưu trữ).

Nguồn: Autodesk Revit

Tìm hiểu thêm về Revit: https://www.elsoft.vn/kien-truc-xay-dung/revit