Hệ thống bảng tính bao gồm các loại bảng tính sau:
01. Bảng excel tra As, Rb
02. Bảng excel tính toán tải trọng
03. Bảng excel tính toán dầm
04. Bảng excel tính toán cột
05. Chuyển nội lực vách, cột từ Etabs sang CSI, Prokon
06. Bảng excel tính toán móng cọc
07. Bảng excel tính toán móng băng
08. Bảng tính sàn
Đây đều là các bảng tính mình vẫn đang sử dụng, cảm thấy rất ổn, bảng tính hoàn toàn thiết lập theo tiêu chuẩn của Việt Nam nên người đọc sẽ khá dễ hiểu, dễ so sánh với các tài liệu và tiêu chuẩn thiết kế tìm được. Thông thường nếu làm theo các tiêu chuẩn nước ngoài các bạn sẽ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm tài liệu để học, mặt khác nó cũng khác nhiều so với kiến thức các bạn được học trong trường. Trong thực tế, đại đa số người đi làm đều sử dụng bảng excel để tính toán, bởi chỉ có excel mới giải quyết được triệt để bài toán thiết kế theo tiêu chuẩn của Việt Nam.
Sau đây là hình ảnh về tài liệu:

Và cuối cùng là link tải tài liệu Bảng tính toán thiết kế nhà dân