HỌC REVIT MỘT CÁCH BÀI BẢN VÀ KHOA HỌC TẠI ĐÂY


 

Elsoft sưu tầm được file nhà ở tiết kiệm không gian Vẽ đẹp và render đẹp, nay chia sẽ cho các bạn, Trong nhà ở tiết kiệm không gian này bạn tìm thấy những gì?

Một số hình ảnh Revit của nhà ở tiết kiệm không gian

small resident house
by S.PRASANTH

Software:Autodesk RevitRenderingBricsCAD

File down revit ở đây:

Nâng cao trình độ hiểu biết của mình về Revit tại khóa học : https://www.elsoft.vn/kien-truc-xay-dung/revit