Hơn 200 file autocad mẫu nhà lộ phố cho mọi người tha hồ lựa chọn khỏi phải tìm kiếm mất thời gian.

Link tải:

Phần 1: https://goo.gl/4s5zEy

Phần 2: https://goo.gl/WGoLMX

Thêm nhiều kiểu nhà khác tại đây

Thêm nhiều thủ thuật vẽ nhanh bản vẽ tại đây: https://www.elsoft.vn/khoa-hoc/kien-truc-xay-dung