Phần mềm sử dụng để tạo ra hình ảnh động, render và các mô hình 3D có chất lượng chuyên nghiệp. Với phần mềm này bạn có thể tạo hình ảnh động và nội dung 3D một cách dễ dàng và thời gian ngắn nhất có thể.
Cách cài đặt sử dụng keygen trong link thuốc. trình tự cài đặt tham khảo theo AutoCad khác, hoàn toàn tương tự nhau

Hệ điều hành: Windows 7 SP1 / 8.1 / 10 (chỉ 64bit).
Bộ nhớ Ram: 4GB (Khuyến cáo: 8GB).
Độ phân giải: 1360 × 768 (Khuyến cáo: 1920 × 1080).
Linkdown tại đây:
Part 1
Part 2
Thuốc
Pass nếu có: www.aportesingecivil.com

Trở thành chuyên gia về phần mềm Revit với khóa học : https://www.elsoft.vn/kien-truc-xay-dung/revit