Học viên Ngô Nữ Quỳnh Trâm một học viên nữ trong lớp kết cấu chia sẽ thành quả khóa học của mình tại trung tâm

 

file PDF

Link down file trong khóa học revit structure 2016

Nâng cao trình độ hiểu biết của mình về Revit tại khóa học : https://www.elsoft.vn/kien-truc-xay-dung/revit