Tài liệu bằng tiếng anh nhé.

 

Tham gia khóa học để tìm hiểu thêm các thủ thuật khác trong xây dựng: https://www.elsoft.vn/kien-truc-xay-dung