Bao gồm giáo trình Dự toán thực hành, đo bóc khối lượng; lập dự toán – đơn giá xây dựng

Link tải: Tài liệu dự toán tổng hợp

TV