Tặng các bạn tập tài liệu về Revit MEP do mình viết, các bạn cho ý kiến nhé. Đây là tài liệu soạn để ôn cuối khoá cho lớp học của cty Cơ Nhiệt Điện Lạnh Bách Khoa. Sau khi làm bài này sẽ làm một bài Test cuối hkoas nữa là OK. Tài liệu này chưa được hoàn thiện, hy vong mình sẽ có thời gian để hoàn thiện sớm.

by daongochungbk

Thêm nhiêu giáo trình và bài tập khác về Revit Mep tại: https://www.elsoft.vn/kien-truc-xay-dung/revit?id=161