Tekla Structure là phần mềm chuyên phục vụ thiết kế kết cấu thép. Nó có khả năng mô hình 3D công trình thép ở mức độ chi tiết nhất, đồng thời tự động tạo ra các bản vẽ kỹ thuật thi công cũng như thống kê chi tiết khối lượng.

tu hoc tekla structure

Tài liệu tự học tekla structure này sẽ hướng dẫn bạn đọc cách tiếp cận cơ bản nhất với phần mềm Tekla, trước khi tiếp cận công nghệ BIM một cách hiệu quả.

Tham gia ngay khóa học để chuẩn bị hành trang bước vào công nghệ mới: https://www.elsoft.vn/kien-truc-xay-dung/tekla-structures