Nhiều người sử dụng AutoCAD phiên bản mới trên các máy có cấu hình không cao. Hệ quả là máy sẽ giật và chậm.
Cách 1:

Đầu tiên, xin góp một vài thao tác để làm nhẹ AutoCAD. Các thao tác này là sự cắt giảm hiển thị trực quan, đưa AutoCAD phiên bản mới về giao diện giống như R14 hay 2000.

– Đặt biến VTENABLE về 0 (bằng cách gõ VTENABLE rồi nhập vào 0). Sẽ cho lệnh zoom trở lại như đời cũ.

– Đặt biến SELECTIONPREVIEW về 0. Sẽ làm cho việc di chuyển chuột qua đối tượng trở về như đời cũ, không lấp lánh như đời mới.

– Đặt biến DYNMODE về 0. Sẽ tắt chức năng nhập dữ liệu tại con trỏ. đưa kiểu nhập liệu về dòng lệnh command như đời cũ.

– Đặt biến SELECTIONAREA về 0. Tắt chức năng tô màu đặc vào giữa miền crossing hoặc window. đưa kiểu select drag về đời cũ.

– Đặt biến MAXACTVP về cỡ 5-6, chỉ làm việc trên 1 viewport một lúc. Sẽ nhẹ đi rất nhiều khi bạn vẽ bằng layout.

– Đặt biến INDEXCTL về 3.

– Đặt biến TREEDEPTH về 3020.

– Đặt VIEWRES về 100.

– Đặt LWDISPLAY về 0 để tắt chức năng hiển thị lineweight.

– Đặt IMAGEHLT về 0.

– Đặt IMAGEQUALITY về “d” để giảm chất lượng hiển thị của ảnh.
Tuy cách trên đã làm nhẹ phần mềm AutoCAD, tuy nhiên, mỗi lần làm lại phải rà soát nhiều tên biến.

Cách 2: Để khắc phục khuyết điểm trên bạn có thể sử dụng Lisp này

Lisp dưới đây với mục đích làm nhẹ AutoCAD bằng cách thay đổi các biến hệ thống, và thực hiện các lệnh để giảm bớt một số tính năng về hiển thị và quản lý trong AutoCAD nhưng về cơ bản không hạn chế các tính năng liên quan đến công việc của AutoCAD.

Các bạn lưu ý: chỉ cần appload file lisp 1 lần duy nhất (không cho vào mục khởi động Startup Suite) và không cần gọi lệnh.
Tải Lispcad tại đây 

(defun c:spa (/ svl cml rgl old x productkey)(setqsvl '(("DYNMODE" 0)("QPMODE" 0)("DRAWORDERCTL" 0)("HPDLGMODE" 1)("UCSDETECT" 0)("LAYERDLGMODE" 0)("ROLLOVERTIPS" 0)("SELECTIONCYCLING" 0)("LAYERDLGMODE" 0)("HPQUICKPREVIEW" 0)("NAVVCUBEDISPLAY" 0)("NAVBARDISPLAY" 0)("INDEXCTL" 3)("GRIPOBJLIMIT" 0)("SIGWARN" 0)("SELECTIONAREA" 0)("MAXACTVP" 5)("VTENABLE" 0)("COMMANDPREVIEW" 0)("SELECTIONPREVIEW" 0))cml '((".IMAGEQUALITY" "DRAFT")(".VIEWRES" "Y" "200"))rgl '(("InfoCenter" "InfoCenterOn" 0)))(vl-load-com)(setqold (getvar "cmdecho")productkey (if vlax-user-product-key (vlax-user-product-key) (if vlax-product-key (vlax-product-key) nil)))(setvar "cmdecho" 0)(foreach x svl (vl-catch-all-apply 'setvar x))(foreach x cml (mapcar 'command x))(if productkey(foreach x rgl(vl-registry-write("HKEY_CURRENT_USER"(chr 92)productkey(chr 92)(nth 0 x))(nth 1 x)(nth 2 x))))(setvar "cmdecho" old)("\u+0110\u+00E3 ho\u+00E0n t\u+1EA5t thi\u+1EBFt l\u+1EADp \u+0111\u+1EC3 AutoCAD nh\u+1EB9 h\u+01A1n\nB\u+1EA1n \u+0111\u+00E3 c\u+00F3 th\u+1EC3 s\u+1EED d\u+1EE5ng AutoCAD nh\u+1EB9 h\u+01A1n m\u+00E0 kh\u+00F4ng c\u+1EA7n l\u+00E0m th\u+00EAm g\u+00EC n\u+1EEFa.")(princ))(c:spa)

___________________________________________________
Hỏi đáp thường gặp
Hỏi: Lisp này có rút ngắn thời gian khởi động không?
Trả lời: Lisp không rút ngắn thời gian khởi động, Lisp chỉ làm nhẹ thao tác vẽ của cad.

Hỏi: Lisp này hữu ích cho những AutoCAD phiên bản nào
Trả lời: Lisp chỉ có tác dụng với cad đời từ 2009 trở lên, ACAD 2008 trở xuống không có tác dụng.

Hỏi: Tôi phải load lisp này mỗi khi AutoCAD chạy hay chỉ cần chạy 1 lần duy nhất?
Trả lời: Bạn chỉ cần chạy 1 lần duy nhất vì lisp này tinh chỉnh cấu hình hệ thống, và lưu lại luôn.

Nguồn Nguyen Hoanh