Đôi khi, Cái Revit muốn là family Chú thích cụ thể của một Danh mục family duy nhất, như Xem Tham chiếu. Khi bạn tạo một gia đình mới, có thể bạn sẽ không tìm thấy một Mẫu family cho ‘Tham khảo Xem Số liệu’ hoặc tương tự. Bạn cần phải tạo một family với mẫu chú thích Generic, và sau đó thay đổi Family Category.

Đây là cách thực hiện:

  1. Tạo Family mới -> Generic Annotation template(Mẫu chú thích chung)
  2. thay đổi Family Category thành Category mong muốn (like View Reference)

Save the family, sau đó lên trên and thêm Text, Labels và Lines mong muốn. Load into your project và bạn có thể chọn nó trong hộp thoại có liên quan:

Lưu ý rằng bạn có thể sử dụng một Tham chiếu Xem “Go to View”, chẳng hạn như cho một kế hoạch sàn liền kề:Thêm nhiều thủ thuật khác với Revit tại khóa học: https://www.elsoft.vn/revit