Xem hướng dẫn tại đây

Step 1: solid editing |autocad 3D

by taufik .

Thêm nhiều video khác về autocad 3D tại: https://www.elsoft.vn/kien-truc-xay-dung/autocad