Giai đoạn này của công việc rất quan trọng để có được sự hài hòa giữa tốc độ và chất lượng.

 

Tôi [cg-india] sẽ nói về thiết lập tổng thể, bởi vì một vài vấn đề có thể được giải quyết chỉ với sự thay đổi của một vài option.

Và hãy xem bảng render trong phần này.

 

image_20.jpg

Nguồn: Cadviet.com

Xem thêm nhiều cách thiết lập và thủ thuật khác với AutoCad : https://www.elsoft.vn/kien-truc-xay-dung/autocad