Có một vài bạn sẽ quen với lỗi này khi update file lên Revit 2018:

One or more required internal settings are missing from the model. Bạn phải làm sao để khắc phục?

 

Autodesk Support đã tuyên bố rằng “Trong R 2018 chúng tôi đã thêm một” tính năng “bắt các vấn đề như thế này và sửa chữa mô hình cho bạn, thay vì gây ra vấn đề xuống dòng.

 

Hộp thoại cụ thể này có thể không được xử lý bằng các công cụ nâng cấp tự động. Giải quyết vấn đề là mở tập tin theo cách thủ công, và chỉ cần nhấn “Sửa chữa và mở”. Bạn sẽ nhận được một thông báo thành công như dưới đây:

Tôi cho rằng có những thứ khác mà tính năng Revit 2018 này tìm kiếm và cố gắng khắc phục. Theo Thông tin dự án bao gồm một vài điều khác nhau trong Revit, tôi đoán cho các lỗi ở trên là nó xuất hiện rằng nó sẽ thiết lập Dự án Địa điểm để Mặc định? Hoặc có thể nó phục hồi một điểm dự án đã được xóa hoặc điểm khảo sát.

Dù bằng cách nào, dữ liệu và xác nhận mẫu là một điều tốt. Cảm ơn Revit 2018🙂

 

Update: RTV Xporter Pro có thể định nghĩa các quy tắc để loại bỏ các hộp thoại, trong Cài đặt Dialog nhiệm vụ. Xem bên dưới:

Xem thêm các thông tin khác về Revit : https://www.elsoft.vn/revit