Đây là cuốn sách chia sẽ về các thủ thuật excel khi áp dụng vào xây dựng các công thức tính toán nhanh …. là tài liệu không thể thiếu nếu bạn đang nghiên cứu về các tính toán cọc, móng đơn…

http://123link.pw/2TYhm

Link tải: https://goo.gl/RjRVdc