Bản cài đầy đủ Revit 2015:
Revitt+2015+PM.rar
Bản cài đầy đủ Revit 2016:
Revitt+2016+PM.rar
Bản cài đầy đủ Revit 2017:
Revitt+2017+PM.rar
Bản cài đầy đủ Revit 2018:
Revitt+2018+PM.rar
Bản cài đầy đủ Revit 2019:
Revitt+2019+PM.rar
Chú ý 1: để kích hoạt bạn phải đăng ký tài khoản sinh viên để được miễn phí 3 năm. Education Ver. rất tốt.
Chú ý 2: File trong link download cuối cùng ngay dưới đây được báo là “có chứa virus”. Nếu bạn không cần thì đừng bao giờ click vào. Những bạn đã kích hoạt với key trong tài khoản sinh viên cũng không cần thiết phải download nó.

Link thuốc 2015 – 2019 : tại đây