Chia sẽ cho các bạn khoa xây dựng nghiên cứu. Click vào hình để download đồ án bạn nhé.

7. Câu hỏi bảo về đồ án tốt nghệp của kỹ sư xây dựng dân dụng

Câu hỏi bảo về đồ án tốt nghiepj của kỹ sư xây dựng dân dụng

Hình ảnh mô tả Câu hỏi bảo về đồ án tốt nghiepj của kỹ sư xây dựng dân dụng

1. Câu hỏi tốt nghiệp khoa xây dựng dân dụng.

Câu hỏi tốt nghiệp khoa xây dựng dân dụng.

Hình ảnh mô tả Câu hỏi tốt nghiệp khoa xây dựng dân dụng.

2. Câu hỏi kham khảo dùng cho đồ án tốt nghiệp

Câu hỏi kham khảo dùng cho đồ án tốt nghiệp

Hình ảnh mô tả Câu hỏi kham khảo dùng cho đồ án tốt nghiệp

3. Đề cương tốt nghiệp đường bộ

Đề cương tốt nghiệp đường bộ

Hình ảnh mô tả Đề cương tốt nghiệp đường bộ

4. Câu hỏi đồ án nền móng

Câu hỏi đồ án nền móng

Hình ảnh mô tả Câu hỏi đồ án nền móng

5. Câu hỏi tốt nghiệp cầu và đáp án chi tiết

Câu hỏi tốt nghiệp cầu và đáp án chi tiết

Hình ảnh mô tả Câu hỏi tốt nghiệp cầu và đáp án chi tiết

6. Câu hỏi đường

Câu hỏi đường

Hình ảnh mô tả Câu hỏi đường

8. 148 câu hỏi sinh viên bảo vệ đồ án tốt nghiệp

Câu hỏi bảo về đồ án tốt nghiepj của kỹ sư xây dựng dân dụng

Hình ảnh mô tả 148 câu hỏi sinh viên bảo vệ đồ án tốt nghiệp

9. Tổng hợp câu hỏi đồ án Bê tông cốt thép BTCT1

Câu hỏi bảo về đồ án tốt nghiepj của kỹ sư xây dựng dân dụng

Hình ảnh mô tả Tổng hợp câu hỏi đồ án Bê tông cốt thép BTCT1

 

10. Câu hỏi bảo vệ đồ án nền móng

Câu hỏi bảo về đồ án tốt nghiepj của kỹ sư xây dựng dân dụng

Học thiết kế xây dựng theo cách chuyên gia: https://www.elsoft.vn/khoa-hoc/kien-truc-xay-dung?id=161