TỔNG HỢP CÁC TÀI LIỆU: THÔNG TƯ, NGHỊ ĐỊNH, ĐỊNH MỨC VỀ LẬP DỰ TOÁN, DỰ THẦU, THANH QUYẾT TOÁN, QLDA…CÔNG TRÌNH MẪU.
I.TÀI LIỆU HỌC ĐO BÓC, DỰ TOÁN, DỰ THẦU
1.1 Tài liệu học đo bóc, dự toán, dự thầu CẦU &Đường: https://goo.gl/1mjC9Q
1.2 Tài liệu học đo bóc, dự toán, dự thầu Xây dựng dân dụng: https://goo.gl/CvJ2ed
1.3 Hồ sơ công trình full cho các bạn tập: https://goo.gl/PwXxjH
1.4 https://goo.gl/11dV4E
1.5 https://goo.gl/wMAsJk
1.6 Đề thi tuyển kỹ sư kinh tế xây dựng:https://goo.gl/SLS8uB
1.7 Chỉ dẫn kỹ thuật nghiệm thu, quan trắc lún nền đường: https://goo.gl/rJFVLB
1.8 Chỉ dẫn kỹ thuật đường cao tốc Quảng Ngãi ( gói 5): https://goo.gl/ZLqo6f
1.9 Nội dung cơ bản của 01 hạng mục khi lập Chỉ Dẫn Kỹ thuật (rất tốt cho các bạn làm bên Chủ đầu tư): https://goo.gl/HrVkpY
1.10 Hồ sơ hoàn công Cống Hộp: https://goo.gl/ogFJEj
1.11 Biên bản, hồ sơ nghiệm thu bấc thấm trong xử lý nền đất yếu: https://goo.gl/2bkFv8
1.12 Biên bản, nghiệm thu giếng cát:https://goo.gl/GhqAya
1.13 Biên bản, hồ sơ nghiệm thu, vải địa kỹ thuật loại B, C: https://goo.gl/rsqSu4

II. PHẦN MỀM:
2.1 Dự toán Eta: https://goo.gl/EM74h7
2.2 Dự toán F1 : https://goo.gl/KdArsu
2.3 Dự toán G8: https://goo.gl/Xi1hgd
2.4 Dự toán ACITT: https://goo.gl/vm5LDc
2.5 Dự toán ESCON: https://goo.gl/dqp9gd
2.6 Dự toán GXD: https://goo.gl/iUrYCv
2.7 Dự toán Bắc Nam https://goo.gl/WqPkxT
1.8 Dự toán ADTPro: https://goo.gl/yFqZQY
1.9 Dự toán CT: https://goo.gl/rZdZCP
1.10 Dự toán Delta: https://goo.gl/FmYrvo
1.11 AUTOCAD các phiên bản: https://goo.gl/CCQ234
III. ĐỊNH MỨC,TIÊU CHUẨN, THÔNG TƯ, NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐO BÓC TIÊN LƯỢNG, LẬP DỰ TOÁN, DỰ THẦU VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, CẦU ĐƯỜNG…XEM TẠI WEBSITE: https://goo.gl/WGnosM

Tra cứu cách bóc tách khối lượng chuẩn và hiệu quả tại đây:https://www.elsoft.vn/bóc tách khối lượng