Thư viện AutoCAD tuyển chọn đầy đủ nhất do mình tập hợp các thư viện đơn lẻ ở trên mạng. Hy vọng hữu ích với mọi người. Tổng dung lượng khoảng 250MB nhé

Link tải: https://goo.gl/DzLwKe

Học Autocad theo phương pháp tư duy, hiệu quả: https://www.elsoft.vn/khoa-hoc/kien-truc-xay-dung/autocad