lum

Sau khi cài sẽ xuất hiện Tab LUMION trên menu của Revit
Chức năng gồm 2 phần: LiveSync (chạy realtime giữa Lumion và Revit) và Export (Xuất file 3D từ Revit sang Lumion)
Link download: Plugin xuất từ Revit sang Lumion