Xóa những ứng dụng không sử dụng đế

Khi cài quá nhiều phần mềm trên máy tính và một số phần mềm sẽ chạy ngầm khi máy tính khởi động điều nay sẽ làm giảm hiểu suất của máy tính. Vì vây nếu trường hợp bạn muốn xóa các ứng dụng không cần thiết trên máy tính thì nến sử dụng phần mềm “Your Unistaller”, vì ngoài ra khi sử dụng phần mềm để xóa thì không chỉ là xóa source code mà nó còn xóa cả những key của phần mềm trong máy tính bạn. Những thiết lập này có không chỉ áp dụng trên phần mềm Autocad mà nó còn là các phần mềm CAD khác

Loại bỏ các phền mềm khởi động cùng với Window

  • Bước 1: Gõ phím tắt “Windows + R” để xuất hiện hộp thoại “Run”
  • Bước 2: Nhập ‘MSCONFIG’ và hộp thoải cửa số cấu hình hệ thống sẽ xuất hiện
  • Bước 3: Trên tam khởi động, bạn sẽ thấy các ứng dụng sẽ chạy cùng với Windows khi khởi động máy tính như: Skype, Autocad 360,…Bạn lựa xem những ứng dụng nào không sử dụng hằng ngày thì tốt nhân nên bỏ chọn nó đi
  • Bước 4: Sau khi bỏ chọn bạn nhấn “Apply” / Ấn “OK”
  • Bước 5: Ấn “Restart” để khởi động lại máy tính

Dọn dẹp ổ đĩa cứng của bạn

– Mở Windows Explorer/ Chọn ổ đĩa mà bạn muốn dọn dẹp/ Sau đó click chuột phải/ Chọn properties/ Click disk cleanup
– Dọn dẹp đĩa sẽ không xóa các tệp tinh của bạn. Nó chỉ loại bỏ những file tạm mà hệ thống tạo ra. Như bộ nhớ cache của trình duyệt, thùng rác, thư mục tạm thời,…

Dọn dẹp Registry của bạn

– Nên dùng phần mềm “CCleaner”
– Nhớ bạn tốt nhất nên để sao lưu mỗi khi dọn dẹp Registry. Khi có điều gì sai, bạn có thể kích đúp vào file sao lưu registry để khôi phục lại giá trị cũ.

Vô hiệu hóa màn hình thông báo khi khởi động phần mềm Autocad

– Kich phải chuột lên biểu tượng Autocad trên máy tính chọn Properties
– Trong cửa sổ hiện ra bạn chọn Tab shorcut sau đó bạn thêm dòng /nologo phía sau của ô Target. Lưu ý giữa dấu ” và dấu / cách nhau bởi dấu cách
– Ấn “Aplly” / OK

Nguồn: Blog xây dựng