Giả sử bạn có một family có xử lý hình dạng ví dụ như kích thước (Length Tham số). Điều gì nếu bạn muốn sử dụng nó để tạo mẫu nhanh, và sau đó chuyển đổi cùng một family thành một phiên bản sử dụng các tham số dựa trên kiểu?

Đây là cách tôi đã làm:

 • Thay đổi tất cả Reference Planes hiện tại thành “Not a Reference”

 • Tạo Reference Planes mới
 • tạo instance parameters mới gắn với Reference Planes

 • khóa một trong những the planes trong mỗi Dimension  vào existing origin planes
 • Tạo một tập hợp các kích thước Loại tương ứng

 • Tạo một tập hợp các tham số Vâng / Không cho “Use Type for …”

 • Tạo công thức như:

  if(Use Type for X, x type, x instance)

 • Áp dụng nó với các tham số ban đầu (những người đang lái xe hình học):

How to Use:

 • Đặt the family
 • Resize bằng the shape handles (instance dimensions)
 • Then,
 • Tạo kiểu
 • Sửa đổi kiểu giá trị và đánh dấu vào ô “Use Type”

Tại thời điểm này, Handle Shape vẫn còn hiển thị, nhưng chỉ có các giá trị Type được sử dụng cho hình học.

Download Mẫu Family tại đây – Revit 2018:

AR_Generic_Placeholder_DC_FMP

Lưu ý: Sự phát triển trong tương lai của gia đình này có thể là tạo ra một tham số nghịch đảo nghịch đảo, điều này sẽ tắt Shape Handles khi Type Value được thi hành.

Nguồn : ST

Thêm nhiều thủ thuật hay khác với Revit tại: https://www.elsoft.vn/revit