Giảng viên Nguyễn Hoàng Anh tổng hợp lỗi thường gặp ở Revit trong quá trình giảng dạy, nay chia sẽ cho các bạn.

  • Trong thời gian qua, tôi trả lời rất nhiều thắc mắc của các bạn trong việc sử dụng phần mềm Revit. Tôi thấy nhiều câu hỏi cứ lặp lui lặp tới rất giống nhau, nên tôi biên soạn bộ sách này mục đích là giúp các bạn khắc phục những lỗi thường gặp, cũng như giúp các bạn nhanh chóng làm chủ phần mềm này.
  • Sự thành công của các bạn là niềm động viên to lớn nhất đối với chúng tôi.
  • Tài liệu này sẽ được cập nhật liên tục, các bạn theo dõi website tại www.huytraining.com để có bài học mới nhất.
  • Hi vọng các bạn tiếp tục ủng hộ tôi cũng như Huytraining để nhận được nhiều tài liệu bổ ích.

Các bạn gặp lỗi khác trong này bạn cứ commnet dưới bài việt bên mình sẽ cập nhật thêm.

Link tải: tại đây