Phục vụ vẽ nhanh cho thiết kế , các bạn không còn rối trí hay vẽ thủ công với các dim hay add nhiều lisp để vẽ nhanh hơn , các bạn tìm các công cụ tăng tốc độ vẽ xử lý bản vẽ cad, chỉ cần chạy Speedcad2.0 tất cả trong 1, một sự lợi hại đến không ngờ. Nhưng đa phần các lệnh chỉ chạy ở AutoCAD 2008 và các bản về trước.

Nay mình sẽ chỉ bạn update speedcad lên để chạy được trong các phiên bản AutoCad sau này:

Trước hết là download Speedcad :

  1. Download file tại đây:  >> Speedcad2.0 <<
  2. Sau đó:

Mở file acad20xx.lsp (xx là sô phiên bản cad, ví dụ 10,11,12) trong thư mục C:\Program Files\AutoCAD 20xx\Support
chèn thêm 2 dòng.
(load “support\\PATH.fas”)
(load “support\\APPLOAD.fas”)
dưới dòng
(if (not (= (substr (ver) 1 11) “Visual LISP”)) (load “acad20xxdoc.lsp”))
lưu lại và là xong.

Nguồn: Sưu tầm