Giúp các bạn tự tin hơn khi thuyết trình trước đám đông

Trình bày thuyết trình ẤN TƯỢNG

Tham gia ngay khóa tin học văn phòng tại: https://www.elsoft.vn/khoa-hoc/tin-hoc-van-phong?id=161