Kho dữ liệu chuẩn nhất làm hành trang cho việc học tập và làm việc với AutoCad

Link download y: vismat_material_collection.zip

Kham khảo thêm nhiều thư viện và cách sử dụng tại đây : https://www.elsoft.vn/khoa-hoc/kien-truc-xay-dung/autocad