Do thấy nhiều bạn yêu cầu về các lisp trong autocad nên mình đã tìm kiếm và tổng hợp thành 1 file để các bạn dễ dàng tra cứu và học tập. Do thời gian hạn chế nên nếu thiếu sót thì các bạn có thể đóng góp thêm để mình tổng hợp thêm.

File download tại đây:

>> Download <<

Pass giải nén: elsoft.vn

Tìm hiểu thêm về Autocad: https://www.elsoft.vn/khoa-hoc/kien-truc-xay-dung/autocad