Vấn nạn spam làm chúng ta ai cũng đau đầu.
Khi sử dụng WP thì vấn đề đó càng trầm trọng hơn, nếu không có những biện pháp bảo vệ comment form thì quả là thảm họa. Số lượng lớn comment sẽ đồ về database và nếu chúng ta có lỡ tự động Approve thì càng khổ sở hơn.

comment_f_url

Thường spammer hay nhồi nhét URL vào field hoặc nội dung comment. Ở đây tôi xin giới thiệu cách xóa sạch những comment có field URL nhất định bằng SQL query:

Code:
DELETE from wp_comments WHERE comment_author_url LIKE "%url%" ;

Ví dụ với %url% = %wp.vn%

Lưu ý câu truy vấn trên là lệnh SQL.

Tìm hiểu các thủ thuật khác của WP: https://www.elsoft.vn/course/wordpress