100 CAD 2D và Bài tập Vẽ 3D. Trong các tập tin này, bạn có thể thấy 50 bản vẽ 2d và 50 hình vẽ 3D về thực hành cad. Các tập tin này hoàn toàn miễn phí.

Link tải: tại đây

100-CAD-2d-and-3d-drawing-Exercises--

Đăng ký thuê bao theo tháng cho khóa học của  giảng viên Quốc Huy và Hoàng Anh tại: huytraining.com

Học thiết kế xây dựng theo cách của chuyên gia: https://www.elsoft.vn/khoa-hoc/kien-truc-xay-dung?id=161